Κρασί


Βιολογική κεφαλονίτικη Ρομπόλα

Τα οικογενειακά μας αμπέλια της παραδοσιακής Κεφαλονίτικης ποικιλίας ρομπόλας,  βιολογικής καλλιέργειας, φύονται επίσης στις πλαγιές του Αίνου  σε υψόμετρο 400 έως 600 μέτρα μέσα στη ζώνη της ρομπόλας σε εδάφη πετρώδη με χαμηλή στρεμματική απόδοση.

Η αγάπη και ο σεβασμός μας για τη φύση αντανακλά στις ήπιες καλλιεργητικές και  οινοποιητικές μας μεθόδους.

Η εξαιρετική ποιότητα ρομπόλα NATURAL  ΞΕΡΟΣΤΕΡΝΑ που εμφιαλώνουμε είναι ΠΟΠ , ζυμώνεται με φυσικούς ζυμομύκητες, ωριμάζει χωρίς παρεμβάσεις και ραφινάρισμα, περιέχει ελάχιστα θειώδη με προοπτική στο άμεσο μέλλον μια Ρομπόλα NATURAL χωρίς  θειώδη.

Βιολογική Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Βιολογική Ρομπόλα Κεφαλληνίας "Ξεροστέρνα"

0